" Trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, ưu tú, sáng tạo, trung thực và tiên phong phát triển xã hội, quốc gia "
Định hướng tới 100 năm sau, Tầm nhìn của Trường Đại học Vision Jeonju là phát triển trở thành trường đại học trong tâm trong đào tạo nghề, hướng nghiệp mang tầm cỡ quốc tế, trường đại học đi đầu trong cải cách giáo dục mang tính sáng tạo, trường đại học tiên phong trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, trường đại học tôn trọng sinh viên với phương châm làm hài lòng quý khách hàng, và trường đại học dẫn đầu về năng lực nghề tại chức.