Với nền tảng lịch sử lâu đời nuôi dưỡng và phát triển các tài năng trên mảnh đất màu mở, khả năng vô hạn này, Trường Đại học Tầm nhìn Jeonju ngày hôm nay cũng đang chuyển mình vì một tương lai triển vọng hơn.

THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG
1976.01 Cấp phép thành lập trường Đại học Công nghiệp Jeonju
1993.10 Trường Cao đẳng xuất sắc được Bộ Giáo dục lựa chọn
1998.08 Di chuyển xây mới về Campus Hyo Ja_ dong
1999.05 ~2004.02 Trường Cao đẳng Công nghiệp xuất sắc được Bộ Giáo dục lựa chọn (5 năm liên tiếp)
2001.09 Trường Cao đẳng xuất sắc nhất trong lĩnh vực IT được Bộ Truyền thông lựa chọn
2003.11 Đạt chứng chỉ ISO 9001 (Lĩnh vực giáo dục và dịch vụ hành chính)
2004.05~2009.02 Giải thưởng Trường cung cấp dịch vụ đào tạo theo đơn đặt hàng, Trường đặc thù được Bộ Giáo dục lựa chọn (5 năm liên tiếp)
2004.06~2009.05 Trường Hợp tác dự án NURI Bộ Giáo dục lựa chọn
2004.07~2009.06 Trường hợp tác dự án HUNIC Bộ Giáo dục lựa chọn
2006.03 Đổi tên thành Trường Đại học Tầm nhìn Jeonju
2009.04~2011.04 Dự án nâng cao năng lực trường Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Khoa học Công nghệ lựa chọn
2010.10 Bổ nhiệm Tiến sĩ Hong Sun Jik làm hiệu trưởng khóa 12
2011.09 Bổ nhiệm Mục sư Hong Jeong Gil làm Chủ tịch khóa 4
2004.04~2013.06 Trường điểm về giáo dục đào tạo Thông tin và không gian do Bộ Giao thông và đất đai lựa chọn (11 năm liên tiếp)
2013.06 Dự án nâng cao năng lực trường Cao đẳng do Bộ Giáo dục lựa chọn (5 năm liên tục)
2013.10 Dự án WCC (Trường Cao đẳng tầm cỡ quốc tế) do Bộ Giáo dục lựa chọn
2014.02 Lễ tốt nghiệp lần thứ 34 (Tổng số sinh viên tốt nghiệp là 35,417 người)