홍정길 사인
Trường đại học đào tạo nguồn nhân lực tài năng, có phẩm chất nhân văn_ những người sẽ làm thay đổi thế giới

Trường Đại học Tầm nhìn Jeonju là ngôi trường đào tạo nguồn nhân lực tài năng và có phẩm chất nhân văn, những người sẽ làm thay đổi thế giới.

Vượt lên trên trao đổi và tiếp nhận tri thức mô tả, việc nuôi dưỡng tạo ra con người đích thực giống như cây cối khỏe mạnh vươn tán lá rộng xum xuê ra xã hội này mới có thể được gọi là giáo dục chân chính Trường Đại học Tầm nhìn Jeonju hiện đang đào tạo nguồn nhân lực tài năng, có tư duy sáng tạo, phục vụ cho xã hội thông qua nền tảng giáo dục chân chính.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức đào tạo ra những con người có nhiệt huyết, tính nhân văn và hoài bão to lớn xứng đáng với tên gọi ‘ Trường đại học chuyên nghiệp đẳng cấp tốt nhất’

Chủ tịch Trường Đại học Tầm nhìn Jeonju Hong Jeong Gil