VISION. University, College of Jeonju
TRUNG THỰC
PHỤC VỤ
SÁNG TẠO

Phương châm đào tạo

Đào tạo nhân lực có tay nghề, chuyên môn, ưu tú, sáng tạo, trung thực và dẫn dắt sự phát triển của cộng đồng quốc gia

Mục tiêu đào tạo

  1. Đào tạo nhân lực có tay nghề
  2. Đào tạo thông tin hóa, toàn cầu hóa
  3. Đào tạo tại chức chuyên tu