Trường hợp đi hướng Jeonju IC

Đi thẳng hướng Trung tâm Jeonju, nếu thấy cổng Honam Jeil thì rẽ phải và đi thẳng (khoảng 10 phút). Đi qua khu công nghiệp, sẽ thấy khu chung cư và cây cầu (Cầu Seogok). Rẽ phải ở phía dưới cầu chỗ có đèn tín hiệu, đi thẳng lên đường Cheonbyeon và rẽ phải ở cây cầu thứ 4. Đi qua cầu sẽ nhìn thấy tấm biển Trường đại học Tầm nhìn Jeonju.

Trường hợp đi hướng Tây Jeonju IC

Đi thẳng (10 phút) về phía Trung tâm Jeonju, sẽ thấy Trường Đại học Jeonju. Đi thẳng tới trường Đại học Tầm nhìn Jeonju qua cổng chính của trường Đại học Jeonju