Chuyên ngành Công nghiệp

Ngành Công nghiệp được trang bị các thiết bị thực hành tiên tiến, hiện đại nhất phù hợp với môi trường đào tạo của thời đại khoa học công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chuyên ngành Công nghiệp hiện nay cung cấp nguồn nhân tài cốt lõi của ngành Công nghiệp Hàn Quốc với phương châm đao tạo chú trọng nghiệp vụ và chương trình giảng dạy tân tiến. Đây chính là Chiếc nôi đào tạo những người thợ ngành Công nghiệp thế hệ mới, chủ nhân tương lai của thời đại Công nghệ tiên tiến

Khoa (Electricity) Hiện thực hóa của Thông tin. Điện và Kỹ thuật số
Khoa Điện là nơi đào tạo chủ yếu về kỹ thuật điều khiển điện_ một công nghệ đóng vai trò cốt lõi nhất của thời đại Thông tin_ Điện_ Kỹ thuật số. Ở Khoa hiện nay đang tiến hành đào tạo những lĩnh vực cơ bản như Công nghệ điều khiển Điện kỹ thuật số, bộ vi xử lý microprocessor, Kỹ thuật cơ bản về cảm ứng, Công nghệ điều khiển thiết bị điện, công nghệ truyền tải điện v.v… Bên cạnh đó, bằng cách tăng cường nâng cao chương trình đào tạo nghiệp vụ ứng dụng sử dụng trang thiết bị thực hành thí nghiệm đa dạng và thiêt bị đo hiện đại như hệ thống điều khiển ứng dụng PLC, Hệ thống Ô tô điện, Khoa cũng đặt mục tiêu đào tạo nguồn chuyên gia kỹ thuật tương lai có đày đủ năng lực thiết kế, chế tác, vận hành, bảo trì và sửa chữa Hệ thống thông tin Điện Kỹ thuật số.

Cơ hội nghề nghiệp

Công chức ngành kỹ thuật, Công ty Điện lực Hàn Quốc, Công ty An toàn điện, Công ty Viễn thông Hàn Quốc, Doanh nghiệp các lĩnh vực công nghiệp, Doanh nghiệp thuộc Công nghiệp quốc phòng (Ưu đãi miễn nghĩa vụ quân sự), Học viện Sĩ quan 3 v.v…

Bằng cấp chứng chỉ

Kỹ sư Điện công nghiệp, Kỹ sư Máy điện công nghiệp, Kỹ sư Công nghiệp Thiết bị cứu hỏa, Kỹ sư công nghiệp thiết bị tín hiệu đường sắt, Kỹ sư công nghiệp thiết bị cable, Kỹ sư công nghiệp thiết bị nâng và cẩu, Kỹ sư công nghiệp an toàn tín hiệu v.v…

Liên hệ Văn phòng Khoa (+82)63-220-3830