Chuyên ngành Công nghiệp

Ngành Công nghiệp được trang bị các thiết bị thực hành tiên tiến, hiện đại nhất phù hợp với môi trường đào tạo của thời đại khoa học công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chuyên ngành Công nghiệp hiện nay cung cấp nguồn nhân tài cốt lõi của ngành Công nghiệp Hàn Quốc với phương châm đao tạo chú trọng nghiệp vụ và chương trình giảng dạy tân tiến. Đây chính là Chiếc nôi đào tạo những người thợ ngành Công nghiệp thế hệ mới, chủ nhân tương lai của thời đại Công nghệ tiên tiến

Khoa Kiến trúc (Architecture) Kiến trúc sư tài ba tiên phong trong văn hóa kiến trúc sáng tạo
Sản sinh ra những nhà kiến trúc sư (Architect) và Kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp đi tiên phong trong văn hóa kiến trúc sáng tạo thông qua nền tảng giáo dục đào tạo tiên tiến, hiện đại, chú trọng ứng dụng thực tiễn phù hợp với nơi làm việc chính là Tầm nhìn (Vision) của Khoa Kiến trúc. Chúng tôi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực tài năng có thể đảm nhiệm các công việc tổng hợp, chuyên ngành trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, và hiểu biết về trách nhiệm xã hội ∙ Readership ∙ đảm bảo tính cộng đồng của kiến trúc ∙ đạo đức nghề nghiệp minh bạch.

Cơ hội nghề nghiệp

Văn phòng thiết kế kiến trúc, Công ty xây dựng, Văn phòng cấu trúc thiết kế, Công ty thiết bị xây dựng, Doanh nghiệp tư vấn Bất động sản ∙ quy hoạch kiến trúc, Doanh nghiệp thiết kế và thi công nội thất, Văn phòng thẩm định an toàn kết cấu, Doanh nghiệp bảo trì sửa chữa công trình, Công ty Cải tạo xây mới kiến trúc, Công ty tư vấn Cải tạo kiến trúc, Doanh nghiệp kiểm định chất lượng kiến trúc xây dựng, Doanh nghiệp thí nghiệm vật liệu kiến trúc, Doanh nghiệp xây dựng, Công ty quản lý nhà ở, Doanh nghiệp quản lý văn phòng và nhà ở xã hội, Cán bộ viên chức trong lĩnh vực kiến trúc, Giáo viên thực hành trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông, Chuyển tiếp vào học Khoa liên quan tới kiến trúc v.v…

Bằng cấp chứng chỉ

Kỹ sư (công nghiệp) kiến trúc, Kỹ sư (công nghiệp) an toàn xây dựng, Kỹ sư (công nghiệp) kiến trúc nội thất, Kỹ sư (công nghiệp) thiết bị xây dựng, Kỹ sư (công nghiệp) thi công xây dựng, Kỹ sư (công nghiệp) thí nghiệp vật liệu kiến trúc v.v..

Liên hệ Văn phòng Khoa (+82)63-220-3870