Chuyên ngành Công nghiệp

Ngành Công nghiệp được trang bị các thiết bị thực hành tiên tiến, hiện đại nhất phù hợp với môi trường đào tạo của thời đại khoa học công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chuyên ngành Công nghiệp hiện nay cung cấp nguồn nhân tài cốt lõi của ngành Công nghiệp Hàn Quốc với phương châm đao tạo chú trọng nghiệp vụ và chương trình giảng dạy tân tiến. Đây chính là Chiếc nôi đào tạo những người thợ ngành Công nghiệp thế hệ mới, chủ nhân tương lai của thời đại Công nghệ tiên tiến

Khoa Kỹ thuật điện toán (Computer Engineering) Hệ thống máy tính gói gọn cả thế giới vào một
Khoa Kỹ thuật điện toán đặt mục tiêu đào tạo chuyên gia có năng lực nghiệp vụ tốt của lĩnh vực điện toán và công nghệ thông tin (IT) theo nhu cầu của xã hội thông tin hóa ngày này. Đặc biệt cơ chế Course chuyên ngành dành cho đào tạo trọng tâm ứng dụng nghiệp vụ doanh nghiệp là một phương thức chia sẻ và học tập trung chuyên ngành tùy theo lĩnh vực quan tâm của người học và xu hướng công nghệ mới ngay trong cùng một khoa. Ở đây chúng tôi kết hợp thực hiện chuyên ngành bảo mật ∙ hacking máy tính và chuyên ngành smart ∙ contents.

Cơ hội nghề nghiệp

Tập đoàn IT (Samsung, LG v.v..), Công ty phát triển phần mềm IT (DB, Web, Game Intranet, C/S, Network, Embedded System, Multimedia), Phòng điện toán (Tập đoàn, Cơ quan tín dụng, Cơ quan văn phòng nhà nước, Trường học và Viện nghiên cứu), Doanh nghiệp SI, Doanh nghiệp thiết kế và quản lý mạng máy tính, Doanh nghiệp Computer Hacking và bảo mật, Doanh nghiệp phát triển ứng dụng smartphone, Doanh nghiệp khai thác Web Contents, Doanh nghiệp dịch vụ Internet, Công chức nhà nước ngạch kỹ thuật, Sáng nghiệp lĩnh vực IT, Nhập học năm 3 ngành liên quan tới Computer

Bằng cấp chứng chỉ

Chứng chỉ quốc tế

  • - JAVA : SCJP, SCWCD, SCBCD,SCMA v.v...
  • - System : MCSA, MCSE, LPIC v.v…
  • - Computer Network : CCNA, CCNP, SCNA v.v…
  • - Office : MOS

Chứng chỉ trong nước

  • - Kỹ sư công nghiệp xử lý điện toán, Kỹ sư công nghiệp tự động hóa, Năng lực sử dụng máy tính
  • - Kỹ sư công nghiệp bảo mật thông tin(SIS), Chuyên gia Digital Forensics

Liên hệ Văn phòng Khoa (+82)63-220 -3860