Chuyên ngành Công nghiệp

Ngành Công nghiệp được trang bị các thiết bị thực hành tiên tiến, hiện đại nhất phù hợp với môi trường đào tạo của thời đại khoa học công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chuyên ngành Công nghiệp hiện nay cung cấp nguồn nhân tài cốt lõi của ngành Công nghiệp Hàn Quốc với phương châm đao tạo chú trọng nghiệp vụ và chương trình giảng dạy tân tiến. Đây chính là Chiếc nôi đào tạo những người thợ ngành Công nghiệp thế hệ mới, chủ nhân tương lai của thời đại Công nghệ tiên tiến

Khoa Thiết kế hình ảnh và truyền hình (Broadcasting & Visual Design) Hoàn thiện của thiết kế trực quan và hình ảnh công nghệ cao
Đây là cơ sở đào tạo thiết kế trực quan và quy trình hình ảnh truyền hình duy nhất của tỉnh Jeonlabuk. Khoa hiện nay đào tạo lĩnh vực hình ảnh truyền hình phục vụ công việc chế tác video quảng cáo, truyền hình mặt đất, truyền hình cable và lĩnh vực thiết kế trực quan như thiết kế quảng cáo, character, ấn phẩm xuất bản, bao bì đóng gói ứng dụng phần mềm đồ họa máy tính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn con đường khởi nghiệp đa dạng và rộng lớn trong lĩnh vực truyền hình và thiết kế trực quan phù hợp với bản thân.

Cơ hội nghề nghiệp

Đài truyền hình và Đài truyềnh hình cáp, Đài truyền hình Internet, Sản xuất Production, Bộ phận quảng cáo và tuyên truyền của các cơ quan nhà nước và đoàn thể địa phương, Phòng quảng cáo doanh nghiệp, Công ty chế tác phim, Studio chụp ảnh cưới, Công ty chuyên thiết kế công nghiệp (Viện phát triển thiết kế Hàn Quốc/ Bộ kinh tế và trí thức), Thiết kế kiến trúc nội thất (thiết kế nội thất). Doanh nghiệp khai thác phát triển thiết kế và Multimedia của các lĩnh vực, Giáo viên phụ các lớp Thiết kế hình và Đồ họa máy tính, Giáo viên học viên Thiết kế công nghiệp và Trung tâm đào tạo Thiết kế, Viên chức của các đoàn thể địa phương, các cơ quan liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Học chuyển tiếp vào hệ đại học 4 năm chuyên ngành Thiết kế công nghiệp và truyền hình

Bằng cấp chứng chỉ

Kỹ sư thiết kế trực quan, Thợ ứng dụng Đồ họa máy tính, Kỹ sư thiết ké bao bì, Thợ thiết kế Web, Thợ Colorist, Chứng chỉ GTO, GTQI, Adobe, Chứng chỉ chuyên gia 3D

Liên hệ Văn phòng Khoa (+82)63-220-3950