Chuyên ngành Công nghiệp

Ngành Công nghiệp được trang bị các thiết bị thực hành tiên tiến, hiện đại nhất phù hợp với môi trường đào tạo của thời đại khoa học công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chuyên ngành Công nghiệp hiện nay cung cấp nguồn nhân tài cốt lõi của ngành Công nghiệp Hàn Quốc với phương châm đao tạo chú trọng nghiệp vụ và chương trình giảng dạy tân tiến. Đây chính là Chiếc nôi đào tạo những người thợ ngành Công nghiệp thế hệ mới, chủ nhân tương lai của thời đại Công nghệ tiên tiến

Khoa Cơ khí tự động hóa (Automated Machinery Engineering) Nền tảng và cũng là lĩnh vực trọng điểm của xã hội Công nghiệp
Được hình thành ngay từ khi Trường được thành lập vào năm 1976, đây là một khoa đào tạo chuyên sâu lĩnh vực Cơ khí máy móc, có năng lực cạnh tranh tốt với niềm tự hào về tỉ lệ việc làm cao sau tốt nghiệp. Với đặc thù là khoa tổng hợp kết hợp giữa công nghệ thông tin IT và kỹ thuật cơ khí, tại đây đào tạo các môn liên quan tới công nghệ rô bốt, lập trình PLC, động cơ thủy lực, ô tô và các môn học mới như CAD, CAM, CAE ứng dụng máy tính. Trên cơ sở đó, khoa đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ cho tự động hóa nhà máy và tự động hóa sản xuất. Hiện nay, các cựu sinh viên xuât sắc đang tỏa sáng tại doanh nghiệp của tỉnh Jeonlabuk và trong cả cơ quan nhà nước. Khoa thực hiện chương trình đào tạo thú vị với phần mềm S/W đa dạng và nguyên vật liệu tiên tiến. Bên cạnh đó, với sự điều hành lớp Infra Core, hàng năm, khoa đạt được tỉ lệ xin việc ổn định tại các doanh nghiệp lớn và thực hiện tích cực hoạt động câu lạc bộ chuyên ngành dành cho sinh viên.

Cơ hội nghề nghiệp

Lĩnh vực liên quan máy móc cơ khí thông thường, Công trường sản xuất công nghiệp, Công ty liên quan tới công nghệ tự động hóa nhà máy, Lĩnh vực kỹ thuật liên quan tới gia công như gia công cơ khí chính xác, Lĩnh vực công nghệ liên quan tới Rô bốt, Lĩnh vực kỹ thuật liên quan tới xe ô tô và máy móc xây dựng.

Bằng cấp chứng chỉ

Kỹ sư công nghiệp tự động hóa sản xuất, Kỹ sư cơ khí, kỹ sư công nghiệp ứng dụng điện toán, Kỹ sư công nghiệp kiểm định ô tô, Kỹ sư máy móc sản xuất, kỹ sư công nghiệp máy móc xây dựng, Kỹ sư công nghiệp Cơ khí thông thường

Liên hệ Văn phòng Khoa (+82)63-220- 4070