Chuyên ngành Công nghiệp

Ngành Công nghiệp được trang bị các thiết bị thực hành tiên tiến, hiện đại nhất phù hợp với môi trường đào tạo của thời đại khoa học công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Chuyên ngành Công nghiệp hiện nay cung cấp nguồn nhân tài cốt lõi của ngành Công nghiệp Hàn Quốc với phương châm đao tạo chú trọng nghiệp vụ và chương trình giảng dạy tân tiến. Đây chính là Chiếc nôi đào tạo những người thợ ngành Công nghiệp thế hệ mới, chủ nhân tương lai của thời đại Công nghệ tiên tiến

Khoa Địa chính và Xây dựng (Cadastre & Civil Engineering) Tổng hợp thông tin địa chính và phát triển đất đai
  • Với tư cách là lĩnh vực học thuật kết hợp giữa phát triển đất đai tiên tiến và thông tin địa chính số hóa thế kỷ 21, Khoa Địa chính và xây dựng phân chia thành 2 chuyên ngành đào tạo gồm Địa chính và Xây dựng.
  • Chuyên ngành địa chính là lĩnh vực đào tạo địa chính duy nhất của tỉnh JeonBuk với mô hình đào tạo ứng dụng thực tế trọng tâm vào Hệ thống GIS (Hệ thống thông tin không gian) và đo lường địa chính tối tân (bao gồm cả dịch vụ hành chính). Thông qua dự án tái điều tra địa chính và bắt đầu từ cơ chế điểm thưởng khu vực theo 「Công ty địa chính Đại Hàn di chuyển Đô thị mới Jeonbuk」, Khoa hiện đang dẫn đầu với tỉ lệ xin việc cao tại các doanh nghiệp địa chính/GIS, Công ty địa chính Đại Hàn, công chức sau tốt nghiệp.
  • Bên cạnh đó, chyên ngành Xây dựng hiện nay đang giảng dạy cho sinh viên một cách tổng hợp về lĩnh vựcc phát triển và quản lý duy tu các công trình xây dựng cơ bản xã hội cần thiết cho sự phát triển quốc gia và môi trường cuộc sống tiện lợi, bảo vệ tài sản và sinh mạng của người dân khỏi thiên tai. Với dự án ,『Phát triển tổng hợp Saemago』 và ,『Dự án xây dựng đô thị mới Jeonbuk』 tỉ lệ tuyển dụng sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp liên quan tới xây dựng/ thiết kế đang ngày càng tăng cao.

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên ngành dịa chính
Công chức ngành địa chính, Công ty địa chính Hàn Quốc, Doanh nghiệp địa chính/ GIS/Đo đạc

Chuyên ngành xây dựng
Công chức ngạch xây dựng, Cơ quan đầu tư chính phủ (Tổng công ty LH, Công ty đường bộ, Công ty Nông ngư nghiệp v.v…), Doanh nghiệp liên quan tới xây dựng/ thiết kế xây dựng/ giám sát/ đánh giá an toàn doanh nghiệp

Bằng cấp chứng chỉ

Chuyên ngành dịa chính
Kỹ sư ngành địa chính, Kỹ sư thông tin không gian và đo lường, Thợ chế tác bản đồ, Môi giới bât động sản, Thợ đồ họa vẽ kỹ thuật v.v…

Chuyên ngành xây dựng
Kỹ sư xây dựng, kỹ sư thí nghiệp vật liệu xây dựng, kỹ sư an toàn xây dựng, kỹ sư thông tin không gian và đo lường, kỹ sư bê tông kết cấu v.v…

Liên hệ Văn phòng Khoa (+82)63-220- 3880