Chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và Giáo dục thể chấ

Với 4 khoa đặc thù, chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và giáo dục thể chất nghiên cứu một cách hệ thống về hiện tượng xã hội, đào tạo nguồn nhân lực tài năng cần thiết của xã hội chúng ta. Nơi bồi dưỡng tư duy sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nơi đào tạo nhân tài có khả năng lãnh đạo sáng tạo theo nhu cầu của thời đại Thông tin hóa, toàn cầu hóa

Khoa Giáo dục mầm non (Early Childhood Education) Nhìn thế giới với tầm của trẻ nhỏ
Khoa Giáo dục mầm non là nơi đào tạo giáo viên phụ trách giảng dạy khối mầm non. Mầm non là thời kỳ rất quan trọng đối với sự phát triển trưởng thành của con người. Để thực hiện tốt việc này, chúng tôi trang bị cho người học lý luận phát triển, cung cấp phương pháp giảng dạy học tập hiệu quả và phát triển giáo trình tài liệu phù hợp. Bên cạnh trang bị cho người học kỹ thuật sử dụng tổng hợp máy tính dành cho trẻ nhỏ có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy thực tế. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành giáo viên nhà trẻ công lập, quốc lập, tư thục, dân lập và trường mầm non tư thục…

Cơ hội nghề nghiệp

Giáo viên trường mầm non Tư thục, giáo viên nhà trẻ quốc lập.công lập.dân lập, tư thục, Học chuyển tiếp hệ 4 năm, nhà truyền giáo chuyên về đào tạo mầm non, giáo viên thực hành, Quản lý điều hành nhà trẻ, trường mầm non, nhà trẻ tư, và trung tâm, Cơ quan liên quan tới thiếu nhi (báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản, hoạt hình, quảng cáo, trung tâm v.v…)

Bằng cấp chứng chỉ

Chứng chỉ giáo viên chính bậc 2 mẫu giáo (Bộ giáo dục cấp chứng chỉ không thi), Chứng chỉ giáo viên bậc 2 giáo viên bồi dưỡng (Bộ phúc lợi và y tế cấp chứng chỉ không thi), Chứng chỉ hướng dẫn giải trí (recreation) thiếu nhi, chứng chỉ hướng dẫn cắm trại thiếu nhi, Chứng chỉ hướng dẫn thể dục thiếu nhi, chứng chỉ quản lý an toàn và sức khỏe thiếu nhi, chứng chỉ liên quan đến giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, Chứng chỉ dạy tin học, các chứng chỉ khác (nghệ thuật bóng bay, POP, Bom Art, cắm hoa, ukulele v.v..)

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220-3960