Chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và Giáo dục thể chấ

Với 4 khoa đặc thù, chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và giáo dục thể chất nghiên cứu một cách hệ thống về hiện tượng xã hội, đào tạo nguồn nhân lực tài năng cần thiết của xã hội chúng ta. Nơi bồi dưỡng tư duy sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nơi đào tạo nhân tài có khả năng lãnh đạo sáng tạo theo nhu cầu của thời đại Thông tin hóa, toàn cầu hóa

Khoa Quản lý Phúc lợi xã hội (Dept. of Social Welfare Management) Chiếc nôi của sáng tạo giá trị con người để hiện thực hóa xã hội phúc lợi
Với mục đích bồi dưỡng chuyên gia trong lĩnh vực phúc lợi xã hội kiêm quản lý tri thức theo nhu cầu của xã hội hiện nay trong các lĩnh vực của người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật, trẻ vị thành niên, phụ nữ, Khoa quản lý phúc lợi xã hội là nơi cung cấp kiến thức, công nghệ, tinh thần sứ mệnh về phúc lợi xã hội nhằm cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội một cách hiệu quả hơn góp phần nâng cao đời sống con người và hiện thực hóa xã hội phúc lợi. Nếu tốt nghiệp khoa Quản lý phúc lợi xã hội, co thể được cấp chứng chỉ giáo viên bồi dưỡng cấp 2 và chuyên viên phúc lợi xã hội bậc 2 không phải thi.

Cơ hội nghề nghiệp

Khởi nghiệp cơ quan phúc lợi và Kinh doanh ủy thác, Cơ sở phúc lợi người già và nuôi dưỡng người già, Cơ sở sinh hoạt phúc lợi xã hội, trung tâm phúc lợi tại gia, cơ quan phúc lợi xã hội, SelfSufficiency Promotion Agency, quỹ phúc lợi xã hội, trung tâm tình nguyện, khởi nghiệp lĩnh vực quản trị, tư vấn tâm lý, thành lập công ty sự kiện, Học chuyển tiếp đại học hệ 4 năm, Hướng đạo viên nhi đồng chương trình sau giờ học

Bằng cấp chứng chỉ

Chuyên viên phúc lợi xã hội bậc 2 (Không thi), Hoạt động sức khỏe gia đình, Hướng đạo viên trẻ em chương trình sau giờ học, Tư vấn viên Tâm lý bậc 2, Hộ lý dưỡng lão bậc 1, năng lực tin học, kế toán tin học, Chứng chỉ giáo viên/ chuyên gia ứng cứu khẩn cấp

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220- 4010