Chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và Giáo dục thể chấ

Với 4 khoa đặc thù, chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và giáo dục thể chất nghiên cứu một cách hệ thống về hiện tượng xã hội, đào tạo nguồn nhân lực tài năng cần thiết của xã hội chúng ta. Nơi bồi dưỡng tư duy sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nơi đào tạo nhân tài có khả năng lãnh đạo sáng tạo theo nhu cầu của thời đại Thông tin hóa, toàn cầu hóa

Khoa phúc lợi nhi đồng/Khoa phúc lợi nhi đồng (Child Welfare) Chịu trách nhiệm phúc lợi phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ !!
Khoa Phúc lợi nhi đồng là nơi đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực phúc lợi thiếu nhi. Sau khi học xong các môn học căn cứ theo luật giáo dục Thiếu nhi nhi đồng và Luật phúc lợi xã hội và tốt nghiệp có thể đồng thời được cấp chứng chỉ quốc gia. Học viên có thể xin việc với tư cách giáo viên thông qua quá trình học tập kiến thức lý luận về trẻ em học ∙ gia đình học, và quá trình thực tập thực tế tại nhà trẻ chính là thế mạnh của Khoa. Ngoài ra, người học có thể trở thành chuyên viên phúc lợi xã hội với vốn kiến thức lý luận về phúc lợi nhi đồng và quá trình thực tập hệ thống tại các cơ quan phúc lợi xã hội

Cơ hội nghề nghiệp

Giáo viên nhà trẻ công lập.quốc lập.tư thục, trung tâm dạy mỹ thuật, các cơ sở phúc lợi nhi đồng, các cơ sở phúc lợi xã hội, viên chức lĩnh vực thiếu nhi, trung tâm hỗ trợ gia đình và sức khỏe, điều hành cơ sở bồi dưỡng, các cơ quan điều trị, doanh nghiệp liên quan tới trẻ nhỏ, báo, tạp chí, đài truyền hình giáo dục dành cho thiếu nhi, người vẽ tranh minh họa thiếu nhi, thiết kế nhân vật, học chuyển tiếp bậc Đại học

Bằng cấp chứng chỉ

Chuyên viên phúc lợi xã hội bậc 2 (Không thi), Hoạt động sức khỏe gia đình, Hướng đạo viên trẻ em chương trình sau giờ học, Tư vấn viên Tâm lý bậc 2, Hộ lý dưỡng lão bậc 1, năng lực tin học, kế toán tin học, Chứng chỉ giáo viên/ chuyên gia ứng cứu khẩn cấp

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220- 4010