Chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và Giáo dục thể chấ

Với 4 khoa đặc thù, chuyên ngành Nghiệp vụ xã hội và giáo dục thể chất nghiên cứu một cách hệ thống về hiện tượng xã hội, đào tạo nguồn nhân lực tài năng cần thiết của xã hội chúng ta. Nơi bồi dưỡng tư duy sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nơi đào tạo nhân tài có khả năng lãnh đạo sáng tạo theo nhu cầu của thời đại Thông tin hóa, toàn cầu hóa

Khoa Taekwondo và Giáo dục thể chất (Dept. of Taekwondo and Physical Education) Đơn vị đào tạo nâng cao chất lượng cuộc sống và nuôi dưỡng lãnh đạo chân chính
Với tư cách là khoa đào tạo những người lãnh đạo đích thực nhằm nâng cao kiến thức thực tế và khả năng thích ứng liên quan tới lý luận và thực hành Taekwondo, Khoa đặt mục tiêu vào việc hiện thực hóa các giá trị xã hội của thể dục “Nâng cao chất lượng cuộc sống” bằng cách đào tạo ra những người lãnh đạo giáo dục thể chất đúng đắn có nhân cách toàn diện thông qua sự luyện tập không ngừng nghỉ và có hệ thống với phương pháp học tập khoa học về thể thao nhằm nâng cao giá trị võ đạo của Taekwondo. Học viên có thể được cấp chứng chỉ hoặc xin được việc làm thông qua quá trình luyện tập với cường độ cao các môn thực hành thể dục thể thao. Ngoài ra, khoa hiện đang sở hữu nhiều cơ sở vật chất hiện đại quy mô lớn như sân vận động tổng hợp, khu nhà thể chất toàn diện, phòng luyện tập trong nhà, sân tập Squash

Cơ hội nghề nghiệp

Hoạt động trong và ngoài nước và thành viên đoàn biểu diễn, huấn luyện viên trường tiểu học ∙trung học cơ sở, lãnh đạo trung tâm luyện tập dành cho thiếu niên, chuyên viên hành chính thể dục, kinh doanh marketing thể thao, bảo vệ, giáo viên thực hành môn thể dụch trường cấp 1∙2∙3, nhà điều trị trong thể thao, kinh doanh trung tâm thể thao, Học chuyển tiếp Đại học hệ 4 năm, giáo viên Recreation, giáo viên dạy thể dục trẻ em, Party Player, Party Decoration, giáo viên hướng dẫn, vệ sĩ, doanh nghiệp hoạt động vệ sĩ

Bằng cấp chứng chỉ

chứng chỉ hướng đạo thể dục đời sống, chứng chỉ trọng tài Taekwondo, chứng chỉ sư phạm Taekwondo, chứng chỉ trọng tài thi đấu, chứng chỉ điều trị thể thao, chứng chỉ mát xa thể thao, chứng chỉ giáo viên thực hành, chính chỉ hướng dẫn tự vệ, chứng chỉ marketing thể thao, Cairoplatic, chứng chỉ Recreation, chứng chỉ hướng dẫn thể dục nhi đồng, chứng chỉ hướng đạo thiếu niên, chứng chỉ ứng cứu khẩn cấp, chứng chỉ cứu nạn, chứng chỉ huấn luyện, chứng chỉ môn thể thao race (Skin scuba, paragliding, wondersurfing…), chứng chỉ hướng dẫn liệu pháp thể thao, chứng chỉ Yoga, chứng chỉ quản lý sức khỏe phúc lợi người già, chứng chỉ body consultant, chứng chỉ hướng dẫn thể thao dưới nước, dance- sport, trị liệu bằng nụ cười, chứng chỉ chuyên gia bậc 2 party face painting, chuyên gia bậc 2 party decoration, chứng chỉ hướng đạo tự vệ, môn golf

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220- 4010