Chuyên ngành y tế (Health Areas)

Nơi đào tạo nhân tài số 1 dành cho xã hội khỏe mạnh, nơi có năng lực cạnh tranh với tỉ lệ xin việc cao bằng bí quyết đào tạo đặc thù. Đây chính là nơi sẽ đào tạo ra những chuyên gia tài năng dẫn dắt lĩnh vực y tế của Hàn Quốc

Khoa Vật lý trị liệu (Department of Physical Therapy) “Đào tạo nhà vật lý trị liệu tầm cỡ thế giới”
Chuyên gia vật lý trị liệu là nhà điều trị chuyên môn hóa nhất chịu trách nhiệm về sức khỏe, sự phục hồi của rất nhiều người bệnh trên cơ sở nền tảng trí thức y học hệ thống. Do vậy tại khoa vật lý trị liệu của trường, chúng tôi chú trọng đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực tài năng thực tế vừa có kiến thức, vừa có kỹ thuật điều trị đáp ứng được yêu cầu của môi trường y tế lâm sàng, đồng thời cũng đào tạo nguồn tài năng ưu tú có khả năng cạnh tranh toàn cầu với tư tưởng global xứng đáng với tên gọi trường đại học đẳng cấp thế giới. Hơn nữa, đó là những nhà vật lý trị liệu xuất sắc có nhân cách, hiểu đạo nghĩa xã hội dựa trên nền tảng phương châm đào tạo của trường.

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ quan y tế (bệnh viện trường học, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện, phòng khám, bệnh viện dưỡng lão, bệnh viện y học cổ truyền …), phòng vật lý trị liệu của các doanh nghiệp lớn (Nhóm quản lý sức khỏe), cơ quan bảo vệ sức khỏe (công chức ngạch y tế, Viện y tế bảo vệ sức khỏe, sở y tế, trạm y tế), LĨnh vực phục hồi sức khỏe (Viện phục hồi, viện điều dưỡng, Phúc lợi người khuyết tật…) LĨnh vực liên quan tới thể thao (Team Doctor của môn thể thao chuyên nghiệp, sport trainer, viện nghiên cứu thể thao), lĩnh vực giáo dục (giáo viên trường khuyết tật), lĩnh vực nghiên cứu (giáo viên, phòng nghiên cứu phục hồi sức khỏe) xin việc tại nước ngoài, học chuyển tiếp đại học hệ 4 năm …

Bằng cấp chứng chỉ

Bằng vật lý trị liệu, chứng chỉ giáo viên thực hành giáo dục y tế, chứng chỉ tư vấn viên phục hồi sức khỏe người già

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220- 3930