Chuyên ngành y tế (Health Areas)

Nơi đào tạo nhân tài số 1 dành cho xã hội khỏe mạnh, nơi có năng lực cạnh tranh với tỉ lệ xin việc cao bằng bí quyết đào tạo đặc thù. Đây chính là nơi sẽ đào tạo ra những chuyên gia tài năng dẫn dắt lĩnh vực y tế của Hàn Quốc

Khoa dịch vụ cấp cứu (Emergency Medical Service) Tiên phong trong bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân
Đào tạo nhân viên cấp cứu khẩn cấp bậc 1 biết thực hiện tư vấn, cấp cứu, di chuyển sau khi sơ cứu ban đầu phù hợp đối với bệnh nhân tại hiện trường có bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp nhằm giúp bảo vệ, phục hồi sức khỏe và tính mạng của người dân,.

Cơ hội nghề nghiệp

Khi có chứng chỉ nhân viên cấp cứu khẩn cấp bậc 1 thuộc lĩnh vực cấp cứu.cứu nạn sẽ được ưu đãi tuyển dụng đặc biệt, Cán bộ cứu hỏa (Lĩnh vực hành chính và cứu hỏa thông thường), cán bộ nhà nước ngạch y tế (khi có chứng chỉ sẽ được cộng điểm), công chức thuộc cảnh sát biển (tuyển dụng ưu tiên lĩnh vực cấp cứu, cứu nạn), công chức nhà nước (tuyển dụng ưu tiên lĩnh vực cấp cứu, cứu nạn), phòng y tế của doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ), phòng cấp cứu bệnh viện tổng hợp (bệnh viện trường đại học và bệnh viện lớn), trung tâm cấp cứu bệnh viện tổng hợp, doanh nghiệp di chuyển bệnh nhân cấp cứu, Vận chuyển của từng bệnh viện EMS, Du học nước ngoài (Du học chương trình đào tạo EMT nhân viên cấp cứu của Mĩ), Học chuyển tiếp Đại học hệ 4 năm

Bằng cấp chứng chỉ

Nhân viên cấp cứu bậc 1 (chứng chỉ do Bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi công nhận), Nhân viên cứu trợ trên mặt nước (Thi sau khi đào tạo), Hướng đạo viên an toàn vùng núi, bằng điều khiển thiết bị trên mặt nước bậc 1, 2, Giảng viên cấp cứu, giảng viên CPR, Skin Scuba(Open-water), HAM, thợ lặn…

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220- 4130