Chuyên ngành y tế (Health Areas)

Nơi đào tạo nhân tài số 1 dành cho xã hội khỏe mạnh, nơi có năng lực cạnh tranh với tỉ lệ xin việc cao bằng bí quyết đào tạo đặc thù. Đây chính là nơi sẽ đào tạo ra những chuyên gia tài năng dẫn dắt lĩnh vực y tế của Hàn Quốc

Khoa Sức khỏe cộng đồng (Public Health Administration) Sự lựa chọn tốt nhất chuẩn bị cho tương lai tươi sáng
Để đào tạo nguồn chuyên gia lĩnh vực sức khỏe y tế cộng đồng, chúng tôi thực hiện đào tạo song hành giữa lý thuyết chuyên sâu và thực hành về lĩnh vực y học cơ bản, y tế, ghi chép y tế và hành chính tại bệnh viện, vệ sinh y tế, thông tin y tế, hành chính, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội …

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ quan y tế ( bộ phận lưu trữ dữ liệu, bộ phận thẩm tra bảo hiểm y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội và y tế …), công chức nhà nước (lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội), cơ quan trực thuộc chính phủ (Cơ quan bảo hiểm y tế quốc dân, cơ quan bảo hiểm xã hội quốc dân), cơ quan phúc lợi y tế, hiệu thuốc (Quầy bảo hiểm y tế của hiệu thuốc), doanh nghiệp khác ( doanh nghiệp liên quan tới công nghiệp y tế), công ty bảo hiểm tai nạn và nhân thọ

Bằng cấp chứng chỉ

Nhân viên lưu trữ (bằng y tế quốc gia), chuyên viên vệ sinh (Bằng y tế quốc gia), hộ lý điều dưỡng, chuyên gia phúc lợi xã hội bậcc 2 và nhân viên hành chính bệnh viện (chứng chỉ quốc gia), công ty bảo hiểm y tế, chuyên gia giáo dục sức khỏe, chuyên gia thông tin y tế, chuyên gia đánh gia, thẩm tra bảo hiểm y tế bậc 1, 2, chuyên gia phân tích điều tra xã hội

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220- 4050