Chuyên ngành Kỹ thuật quân sự (Military Technology Areas)

Đây là chuyên ngành đào tạo hạ sĩ quan đặc thù được thực hiện thông qua sự hợp tác chuyển giao từ Bộ Lục quân, với những ưu đãi như công điểm cho kỳ thi tuyển chọn học sinh ưu tú Lục quân và hạ sĩ quan, cùng với cả ưu đãi miễn toàn bộ tiền ký túc xá. Đây là nơi trải nghiệm hệ thống giáo dục tối tân nhất của quân đội thông qua chương trình đào tạo phù hợp với sự giúp đỡ của những chuyên gia trong lĩnh vực quân sự. Con đường trở thành công chức nhà nước của bạn.

Khoa quân nhu quốc phòng (National Defense Logistic Material) Điều hành quản lý hệ thống cung cấp quân nhu
Đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp quân nhu quân đội bằng chương trình đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ thông qua hệ thống thông tin tối tân, máy tính và kỹ thuật cung cấp quân nhu nhằm duy trì sức chiến đấu của quân đội

Cơ hội nghề nghiệp

Hạ sĩ quan của lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, nhập học trường sĩ quan lục quân 3, tuyển dụng công viên chức quân sự, doanh nghiệp cung cấp quân nhu, doanh nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp quản lý chấ lượng/ logistic

Bằng cấp chứng chỉ

Quản lý logistic, kỹ sư công nghiệp quản lý chất lượng, quản lý phân phối, đóng gói, quản lý vật liệu, đầu bếp (nhà hàng Hàn, nhà hàng Âu), quản lý tài liệu, kỹ sư an toàn công nghiệp, tư vấn tâm lý, P.C.T, Hán tự (cấp 3 trở nên)

Liên hệ văn phòng Khoa (+82)63-220-4120