Tuyển sinh
VISION Đại học Jeonju

Tư cách đăng ký

Quốc tịch (Nationality)

Tất cả bố mẹ và học sinh phải có quốc tịch nước ngoài

Trình độ hoc vấn (Educational Background)

Tốt nghiệp tiểu – THCS – THPT tại nước ngoài và học tập tại nước ngoài trên 12 năm

Độ tuổi (Age)

ㆍTốt nghiệp cấp 3: ÁP dụng thời gian 2 năm 6 tháng cho người sau tốt nghiêp cấp 3
ㆍNhập học Đại học : Người dưới 24 tuổi

Quốc tịch (Nationality)

Tất cả những người có thể nói tiếng Hàn (Có bằng thi năng lực tiếng Hàn cấp 3 trở lên)