Cuộc sống Campus
VISION Đại học Jeonju

HƯỚNG DẪN LỊCH HỌC NIÊN KHÓA 2014
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẦM NHÌN JEONJU

Lịch trình
Ngày tháng Nội dung
3.1.2014 (thứ 6) Lễ trồng cây
22.1(thứ 4) - 24.1(thứ 6) Thời gian đăng ký nhập học của Tân sinh viên (Trúng tuyển lần 1)
30.1(thứ 5) – 1.2 (CN) Tết Âm lịch
3.2 (thứ 2) – 7.2 (thứ 6) Thời gian đăng ký tái nhập học
3.2 (thứ 2) – 7.2 (thứ 6) Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh chính quy đợt 2
14.2 (thứ 6) Lễ tốt nghiệp năm học 2013
18.2 (thứ 3) Khai giảng
17.2(thứ 2) – 19.2(thứ 4) Đăng ký nhập của Tân sinh viên (đợt 2)
17.2(thứ 2) – 21.2(thứ 6) Đăng ký học kỳ 1
17.2(thứ 2) – 28.2(thứ 6) Đăng ký môn học học kỳ 1
3.3 (thứ 2) Orientation tân sinh viên – Khai giảng
3.3 (thứ 2) – 7.3 ( thứ 6) Thời gian thay đổi đăng ký môn học
29.3 (thứ 7) ¼ số ngày học kỳ 1
1.4 (thứ 3) Báo cáo tình hình biến động sinh viên bảo lưu
7.4(thứ 2) – 11.4( thứ 6) Thi giữa học kỳ 1
21.4( thứ 2) – 25.4 (thứ 6) Tuần lễ chuẩn bị cho Lễ phục sinh
26.4 (thứ 7) 2/4 số ngày học kỳ 1
2.5 (thứ 6) Kỷ niệm ngày Thành lập trường
12.5(thứ 2) – 16.5(thứ 6) Thi giữa học kỳ 1
22.5 (thứ 5) – 23.5(thứ 6) Đại hội thể thao Vision
24.5(thứ 7) ¾ số ngày học kỳ 1
9.6 (thứ 2) – 13.6(thứ 6) Thời gian học bù
16.6(thứ 2) Chuẩn bị bế giảng
16.6(thứ 2) – 20.6 (thứ 6) Thi cuối học kỳ 1
21.6 (thứ 7) Thực hành thực tế
1.7(thứ 3) – 3.7 (thứ 5) Xác nhận điểm và đăng ký khiếu nại điểm
15.7 (thứ 3) Tra cứu điểm
25.7(thứ 6) Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt sau
4.8( thứ 2) – 8.8(thứ 6) Thời gian đăng ký nhập học lại
18.8(thứ 2) Chuẩn bị khai giảng học kỳ 2
18.8(thứ 2) – 29.8(thứ 6) Thời gian đăng ký học và môn học học kỳ 2
25.8 (thứ 2) Khai giảng học kỳ 2
25.8 (thứ 2) – 29.8 (thứ 6) Thời gian điều chỉnh đăng ký môn học
3.9 (thứ 4) – 27.9( thứ 7) Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đợt 1
7.9(CN) – 10.9 (thứ 4) Trung thu
20.9 (thứ 7) ¼ số ngày học kỳ 2
26.9(thứ 6)- 2.10(thứ 5) Thi giữa học kỳ 2
1.10(thứ 4_ Báo cáo tình hình biến động học sinh bảo lưu
16.10(thứ 5) – 17.10(thứ 6) Lễ hội Vision _ Vision Expo
18.10(thứ 7) 2/4 số ngày học học kỳ 2
3.11(thứ 2)- 7.11(thứ 6) Thi giữa học kỳ 2
4.11(thứ 3) – 18.11(thứ 3) Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đợt 2
15.11(thứ 7) ¾ số ngày học học kỳ 2
17.11(thứ 2) – 21.11(thứ 6) Tuần lễ kiểm tra
20.11(thứ 5) Ngày bầu chủ tich hội sinh viên
1.12(thứ 2 – 5.12(thứ 6) Thời gian học bù
8.12(thứ 2) Chuẩn bị bế giảng học kỳ 2
8.12(thứ 2) – 10.12(thứ 4) Đăng ký đợt 1, 2
8.12(thứ 2) – 12.12(thứ 6) Thi cuối học kỳ 2
13.12( thứ 7) 4/4 số ngày học học kỳ 2
15.12(thứ 2) Nghỉ đông ( thực tập học kỳ 2)
19.12(thứ 6) – 2.1.2015(thứ 6) Tiếp nhận hồ sơ chính quy lần 1
23.12(thứ 3) – 26.12(thứ 6) Tra cứu điểm thi và đăng ký kiến nghị
26.12(thứ 6) Lễ tổng kết
13.1.2015(thứ 3) Hội tốt nghiệp
26.1(thứ 2) – 28.1(thứ 4) Thời gian đăng ký của Tân sinh viên (trúng tuyển đợt 1)
10.2 (thứ 3) – 14.2(thứ 7) Tiếp nhận hồ sơ chính quy lần 2
12.2(thứ 5) Lễ trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2014
18.2(thứ 4) – 20.2( thứ 6) Nghỉ tết âm lịch
23.2(thứ 2) – 24.2(thứ 3) Đăng ký Tân sinh viên (Trúng tuyển lần 2)